תקנון שימוש באתר ומדיניות פרטיות

מדיניות החזרות מוצרים:

החזרת מוצרים / ביטול עסקה ע"י הלקוח ניתן לבטל עסקה ולקבל זיכוי מלא כל עוד לא בוצע שימוש במוצר בניכוי עלות המשלוח.

ביטול עסקה ע"י האתר

האתר שומר לעצמו הזכות לבטל עסקה בהתקיים התנאים הבאים: במקרה בו תמצא כל טעות ואו טעות אנוש בהגדרת המוצר , בפרטיו , מחיר או כל פרט בפרסום המוצר . האתר לפי שיקול דעתו הבלעדית, זיהה רוכש כלקוח אסור שאינו לקוח פרטי או לקוח שאינו עומד בתנאי האתר. במקרה בו האתר או הנהלת האתר לא יאשרו עסקה עם גולש מסוים .

אחריות

זמן האחריות על כל מוצר מצוין בדף המוצר באתר ובחשבונית הרכישה. את האחריות ניתן לממש בסניפים הבאים: ישרש, בת ים וכפר סבא.

התחייבות הגולש

הגולש מתחייב לנהוג בתום לב וביושר בעת הרכישה ואו ההזמנה כמו גם לאחר הרכישה והאספקה. הגולש מתחייב להודיע על כל טעות במשלוח המוצר שקיבל או אם קיבל מוצר אחר בטעות או אם קיבל יותר ממוצר אחד שהזמין .